Người dùng WeChat tại Mỹ kiện chính quyền TT Trump