Người được TT Biden đề cử vị trí Ủy viên CBP phủ nhận có khủng hoảng biên giới Hoa Kỳ-Mexico