Người giàu nhất Hồng Kông bị gạt ra rìa vì không tích cực ủng hộ Trung Cộng