Người mẹ kiên quyết giữ lại cậu bé khi sinh ra chỉ có 2% não bộ