Người Mỹ gốc Ấn biểu tình kêu gọi tẩy chay Trung Cộng ở New York