Người Mỹ gốc Nga và Ukraine cầu nguyện cho hòa bình trong cuộc xung đột