Người Mỹ không phô trương giàu có, người Trung Quốc ngưỡng mộ sự xa hoa