Người nhập cư bất hợp pháp được bỏ phiếu – nghị trình thực sự đằng sau biên giới mở

Phân Tích Bình Luận

236 Videos

Hai tuần trước, hội đồng Thành phố đã thông qua luật mới cho phép những người không phải là công dân, bao gồm cả người cư trú bất hợp pháp, tuy không phải bầu cử…