Người nhiễm Covid-19 ở Indonesia bị kỳ thị như HIV/AIDS