Người phụ nữ Anh hồi sinh sau khi ngừng tim, kết quả xét nghiệm khiến bác sĩ kinh ngạc