Người phụ nữ ‘chết đuối’ được Thiên Sứ cho hay: Bạn đến sớm quá!