Dù bị mất một tay, cô gái vẫn tận tụy trị liệu hô hấp cho bệnh nhân Covid-19