Người phụ nữ Trung Quốc tìm thấy nhiều camera ẩn trong khách sạn 5 sao