Một công dân Singapore nhận tội làm gián điệp cho Trung Quốc tại Mỹ