Người sống sót từ cuộc diệt chủng Campuchia: Lời cảnh báo chân thành đối với phương Tây

Phân Tích Bình Luận

233 Videos

Ông Noul Owm là một tri thức sống sót hiếm hoi từ cuộc Diệt chủng Campuchia, lúc đó những người có trình độ học vấn cao sẽ là mục tiêu bị tiêu diệt. Ông vẫn…