Người tiêu dùng Mỹ mua hàng bách hóa tại các cửa hàng 1 dollar khi lạm phát thực phẩm tiếp diễn