Người tố giác tình hình dịch bệnh chỉ trích ĐCSTQ vì che đậy dữ liệu COVID