Người trẻ nhất tử vong vì COVID-19 tại Florida là một bé gái 9 tuổi