Người từng bị cầm tù cho biết Trung Quốc có trại giam bí mật ở Dubai để giam giữ người Duy Ngô Nhĩ