Nguồn cung tiền của Hoa Kỳ đang tăng trở lại và đó là điều mà Fed mong muốn