Nguồn gốc Ngày Lễ Valentine

Thánh Valentine có phải là một anh hùng? Hay một kẻ nổi loạn? Hay một tín đồ Cơ Đốc ngoan đạo? Một người sở hữu phép thuật? Có lẽ tất cả đều có một chút.