Nguồn vốn nước ngoài tăng tốc rút khỏi Trung Quốc – 5 công ty nước ngoài xác nhận đầu tư vào Indonesia