Nguy cơ vỡ Đập Tam Hiệp, nửa tỷ dân Trung Quốc ‘không có đường thoát’