Nguyên nhân của tội đồng phạm kiểm soát phụ nữ bị buôn bán ở Trung Quốc

Phân Tích Bình Luận

233 Videos

Một khi những người phụ nữ bị bắt cóc rồi bị bán đến những ngôi làng nghèo nàn để làm dâu, họ sẽ không chỉ phải đối mặt với sự áp bức của gia đình…