Nguyên nhân của tội đồng phạm kiểm soát phụ nữ bị buôn bán ở Trung Quốc

Một khi những người phụ nữ bị bắt cóc rồi bị bán đến những ngôi làng nghèo nàn để làm dâu, họ sẽ không chỉ phải đối mặt với sự áp bức của gia đình nhà trai (bên mua), mà thậm chí còn là sự áp bức của dân làng. Khoản chi để mua một cô dâu có thể sẽ làm tiêu hao toàn bộ gia tài vật lực của gia đình nghèo ở nông thôn Trung Quốc. Do đó, cô dâu được coi như tài sản mà cả gia đình người mua phải trông coi rất nghiêm túc.