Nhà đầu tư vẫn lạc quan bất chấp chẩn đoán bệnh của ông Trump