Nhà hàng nổi vang danh thế giới của Hồng Kông sắp đóng cửa