Nhà hàng ở Toronto bị nhắm đến vì ủng hộ dân chủ Hồng Kông; Đơn vị phụ trách tội phạm thù hận vào cuộc