Nhà hoạt động nhân quyền bị Cảnh sát Trung Cộng chặn tại sân bay Thượng Hải và mất liên lạc với thế giới bên ngoài