Nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa chỉ trích khoản tài trợ năng lượng ‘cấp tiến’ trị giá 20 tỷ USD của EPA

Dân biểu Cathy McMorris Rodgers cho biết khoản tài trợ này phục vụ cho các lợi ích của phe tả khuynh đồng thời làm giàu cho Trung Quốc, quốc gia thống trị chuỗi cung ứng năng lượng tái tạo.