Nhà lập pháp Hoa Kỳ đề xuất dự luật buộc các công ty đại chúng phải công khai quan hệ với Bắc Kinh