Nhà lập pháp kêu gọi Tổng thống Nam Hàn đứng lên chống lại ĐCSTQ, cho phép Shen Yun biểu diễn

Nhà lập pháp Hoa Kỳ gốc Nam Hàn nói rằng người dân Nam Hàn có ‘quyền được xem’ [chương trình biểu diễn] Shen Yun mô tả văn hóa cổ điển Trung Hoa