Nhà lập pháp tự quay phim mình đi vào Điện Capitol trong cuộc biểu tình đã bị buộc tội