Nhà nghiên cứu Trung Quốc trốn tại Lãnh sự quán San Francisco đã bị bắt