Nhà Nước Ngầm

“Nhà Nước Ngầm - The Shadow State”, là một bộ phim tài liệu nổi bật của The Epoch Times, đi sâu tìm hiểu các ngành công nghiệp bị chi phối bởi chính sách ESG: Môi trường (Environment), Xã hội (Social) và Quản trị (Government); một kết cấu quyền lực trị giá hàng tỷ đô la mới xuất hiện, liên minh bởi các Chính phủ và các Tập đoàn nhằm thúc đẩy hướng tới một thế giới mới nhằm giải quyết các thách thức về Công bằng Xã hội và Khí hậu.

Bộ phim này sẽ chỉ ra cách mà Nhà Nước Ngầm và kết cấu quyền lực mới ESG này hoạt động như thế nào, mục tiêu của nó là gì và ai đang điều khiển nó. Liệu Liên minh toàn cầu mới này sẽ mang đến cho chúng ta một tương lai môi trường trong sạch hơn, hòa bình hơn, công bằng hơn hay nó sẽ mang đến tình trạng thiếu thốn hàng hóa, nghèo đói và những bất ổn chính trị?

Liệu sự cấu kết của các Chính phủ với những gã khổng lồ về Ngân hàng và Công nghệ có mang lại sự Thịnh vượng và Tự do, hay nó sẽ kiểm soát cuộc sống của chúng ta theo những cách thức mà các nhà độc tài của thế kỷ 20 chỉ mới dám mơ ước mà thôi?

Nguồn: https://www.theepochtimes.com/the-sha...