Nhà phân tích: Bài phát biểu mới nhất của ông Tập phản bác các chỉ trích quốc tế nhắm vào Bắc Kinh