Nhà phân tích: Hành động của lãnh đạo Trung Quốc tại kỳ họp Lưỡng hội để lộ các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng