Nhà phân tích: Trung Quốc chúc mừng ông Biden để phản ứng với chính sách cứng rắn của TT Trump