Nhà tài trợ cuộc thi Hoa hậu NTD nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của văn hóa Trung Hoa