Nhà Trắng điều tra vụ chuyên cơ chở gia đình ông Trump suýt bị đâm trúng