Nhà Trắng không chấp nhận đề xuất của bà Pelosi về gói cứu trợ đại dịch 1000 tỷ USD