Nhà virus học nổi tiếng chỉ trích việc ĐCSTQ che đậy dữ liệu COVID