Nhân chứng kiểm lại phiếu ở Georgia: Các phiếu bầu cho TT Trump được tính cho ông Biden