Nhẫn nại để thành công, Bao dung để có thêm đức hạnh