Tài sản thực sự của một người không phải là vẻ ngoài xinh đẹp, cũng không phải là tiền bạc của cải mà là nhân phẩm. Trong xã hội hiện đại, nhân phẩm là chỗ nương tựa cuối cùng của tâm linh con người.

(Hình minh họa: Qua sallypoliticalpage)
(Hình minh họa: Qua sallypoliticalpage)

Cựu TT Abraham Lincoln cũng từng nói, phẩm chất của con người giống như cây, thanh danh của con người giống như bóng của cây, chúng ta thường thường suy xét đến bóng của cây mà lại không biết cây mới là cái gốc.
Cổ nhân giảng: “Làm người trước, làm việc sau”. Nhân phẩm tốt là tài phú lớn nhất của một người. Nó hình thành nên địa vị và thân phận của con người. Nó cũng là bằng cấp cao nhất của mỗi người, là báu vật của đời người.
Nhân phẩm là bằng cấp cao nhất

Cổ nhân cho rằng, người không có nhân phẩm tốt, không có đức thì không thể làm nên việc gì, bởi vì đức chính là điều quan trọng nhất trong việc tu thân. Cổ nhân cũng giảng rằng: “Người thực sự có tài và đức mới là nhân tài thực sự”. Người xưa rất coi trọng vị trí và tác dụng chủ đạo của đức đối với tài, đặt đức lên trên cùng nhất. Họ cho rằng, có tài chỉ là phụ, có đức mới là quan trọng, người có tài năng mà không có nhân phẩm tốt thì rất nguy hiểm, không nên chọn dùng.

Trong một công ty, cho dù là có cách quản lý chặt chẽ đến đâu đi nữa, một khi giao phó chức vụ lớn cho người có nhân phẩm không tốt thì cũng giống như công ty ấy đang ẩn chứa một mối nguy hại. Nếu như một tổ chức có người mỗi ngày đều nghĩ cách chiếm lợi riêng cho mình thì người ấy đáng trọng dụng sao? Một người có năng lực lớn nhưng lại có nhân phẩm không tốt thì năng lực càng lớn càng phản tác dụng. Cho nên nhân phẩm là vô cùng quan trọng.

Đời người có thể không có học vị nhưng không thể không có nhân phẩm. Người có tài đức song toàn mới thực sự là người trí tuệ, là nhân tài chân chính.
Nhân phẩm là tài phú quý giá nhất

Trong “Tả truyện” có ghi chép rằng: “Thái Thượng hữu lập đức, kỳ thứ hữu lập công, kỳ thứ hữu lập ngôn, truyện chi cửu viễn, thử chi vị bất hủ”, ý nói trước hết là thành tựu đạo đức, sau là làm nên công trạng, sau nữa là để lại lời hay được truyền tụng. “Lập đức” ở đây là chỉ việc làm người có phẩm chất đạo đức tốt.
Nhân phẩm tốt chính là vòng nguyệt quế và vinh quang của đời người. Nó là tài phú quý giá nhất của bất kỳ ai. Nó cấu thành tạo nên thân phận và địa vị của của một người. Nó là toàn bộ tài sản thuộc về danh dự của một người.

“Làm người trước, làm việc sau” đây là đạo lý ngàn đời không thay đổi mà người xưa để lại. Một người cho dù có thông minh đến mức nào, có tài năng lớn đến đâu, hoàn cảnh gia đình có tốt đến mấy mà không hiểu được rằng phải học làm người trước, nhân phẩm rất kém, thì sự nghiệp và các mối quan hệ của người ấy cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí, người ấy sẽ không thể xây dựng được sự nghiệp trong cuộc đời mình. Chỉ có người hiểu rằng “làm người trước, làm việc sau” mới làm thành được việc lớn.

Khổng Tử từng giảng: “Đức nhược thủy chi nguyên, tài nhược thủy chi ba, đức nhược mộc chi căn, tài nhược mộc chi chi”, ý nói đức hạnh là nguồn nước, tài năng chỉ như sóng nước, đức là cái gốc của cây còn tài chỉ như cành cây mà thôi. Bởi vậy mà trong làm người hay làm việc, Khổng Tử đều nhấn mạnh rằng: “Dĩ đức vi thủ”, tức là lấy đức làm đầu.

Một người có nhân phẩm tốt thì người ấy tự đã mang theo hào quang. Người ấy đi tới bất kỳ nơi đâu thì đều tỏa sáng rực rỡ.

An Hòa

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn