Cựu nhân viên CIA tự nhận công trạng cho sự thất bại của Tổng thống Trump