Một nhà thầu cho Hệ thống Bầu cử Dominion cho biết trong một bản khai tuyên thệ mới rằng cô ấy đã thấy “các hành động gian lận diễn ra” tại điểm kiểm phiếu của hạt Detroit vào Ngày Bầu cử.

Cô Melissa Carone, nói trong một bản khai rằng cô ấy “không chứng kiến ​​gì ngoài những hành động gian lận diễn ra.”

Cô Carone cho biết cô đã nhìn thấy các nhân viên kiểm phiếu đếm một số phiếu bầu 4 hoặc 5 lần, và nhận thấy rằng một trong những quầy thậm chí đã đếm một lô phiếu 8 lần.

bằng chứng gian lận bầu cử ở mỹ
Các nhân viên bầu cử kiểm đếm các lá phiếu vắng mặt cho cuộc tổng tuyển cử năm 2020 tại Trung tâm TCF ở Detroit vào ngày 4 tháng 11 năm 2020. (Ảnh Jeff Kowalsky / AFP qua Getty Images)

“Tôi đã đối chất với người quản lý của mình, ông Nick Ikonornakis, rằng đây là vấn đề nghiêm trọng. Ông Nick nói với tôi ông ấy không muốn nghe về việc này và chúng tôi ở đây để hỗ trợ kỹ thuật, chứ không phải để điều hành cuộc bầu cử”.

Cô Carone cũng cho biết khi nhận được những lá phiếu mà họ không thể đọc, các nhân viên kiểm phiếu lấy lá phiếu trống, tự điền rồi ký tên vào đó.

Cô nói thêm rằng cô đã liên hệ với FBI và cho họ biết về những gì cô chứng kiến.

Minh Nguyệt biên dịch