Nhân viên tuần tra biên giới bắt giữ 11 người Iran ở Arizona nhập cảnh trái phép vào Hoa Kỳ