Nhật Bản: 2 ngày liên tiếp số ca nhiễm Covid-19 mới vượt mốc kỷ lục 1.000 ca/ngày