Nhật Bản: Các tạp chất nổi màu trắng được tìm thấy trong vaccine Pfizer