Nhật Bản khởi động hành trình chiến hạm tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương